Deratyzacja, zwalczanie gryzoni

Gryzonie a w szczególności, myszy i szczury, przenoszą ponad 200 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą, leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy, dżumę i inne.

Nigdy nie najadają się do syta w jednym miejscu. W ciągu doby potrafią żerować w kilkunastu różnych miejscach na terenie tego samego obiektu, zatruwając kałem i moczem 10 razy więcej żywności niż same zjadają.

Skuteczne metody zwalczania gryzoni powinny zapobiec dostaniu się tych szkodników do pomieszczeń budynków, aby nie znalazły w nim kryjówek i miejsc do rozrodu. Od zakładów przemysłu spożywczego, restauracji, itp. Wymaga się aby produkcja żywności odbywała się w pomieszczeniach wolnych od gryzoni. Dlatego też podczas tępienia szkodników, zwraca się szczególną uwagę na:

 • Metody sanitarne (poprawić stan śmietników, resztki przechowywać w zamkniętych pojemnikach, zwalczać chwasty, usuwać resztki produktów, dbać o stan chodników, ogrodzeń)
 • Szczuroszczelność budynków (uszczelnić okna, drzwi, kratki wentylatorów, otwory przez które przechodzą kable, rury wodociągowe, kanalizacyjne itp.)
 • Zwalczanie gryzoni - eliminację i zapobieganie przedostawaniu się gryzoni na teren budynku za pomocą rodentycydów umieszczonych w karmnikach deratyzacyjnych lub za pomocą chwytaczy gryzoni, tworząc dwie, trzy bariery ochronne.


Wszelkie działania firmy DDD, muszą być odnotowywane w Księdze Zwalczania Szkodników (patrz: dokumentacja DDD),

 • Data deratyzacji
 • Nazwy środków użytych podczas zabiegu
 • Działania korygujące do wykonania na obiekcie
 • Raporty z kontroli karmników deratyzacyjnych
 • Zużycie rodentycydów
 • Uzupełnienie
 • Czy zauważono gryzonie lub martwe ich ciała
 • Czy są odchody gryzoni - stare, świeże?


Wszelkie procedury zwalczania szkodników w zakładzie pracy wykonujemy w oparciu o zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) które łącznie z GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), jest pierwszym stopniem do Zarządzania Jakością w zakładzie, i stanowi podstawy do wdrażania systemu HACCP.

Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia, certyfikaty i zaświadczenia ze specjalistycznych szkoleń. Preparaty chemiczne posiadają świadectwa dopuszczenia i certyfikaty.

Firma udziela gwarancji na swoje usługi

Galeria zdjęć